Bereikbaarheid terrein

Wegens de totale heraanleg van de Vremdse dorpskern is het terrein van Sporting Vremde gedurende het GANSE SEIZOEN moeilijk bereikbaar, met verkeershinder en parkeerproblemen tot gevolg.

Aangewezen is de toegangsweg te volgen via de Berthoutstraat en Speelhofweg.