Geboorte

De fiere ouders  Kelly VAN DEN BOSCH  en  Yoram DEBOEL ,  speler bij onze senioren ,  kondigen met blijdschap de geboorte aan  van hun eerstgeboren dochtertje ALINE op 14 januari 2020.

Onze hartelijkste gelukwensen.