Geboorte

Paul Deckers, sportief verantwoordelijke van onze club, meldt met fierheid de geboorte op 19 juni van
zijn kleindochter Sofia.
Onze hartelijke gelukwensen.