Geboorte Pär

Op 3 augustus 2015 werd Pär geboren te Wilrijk. Fiere ouders zijn Frederik De Laet (speler bij de senioren) en Hjördis Deboel. Onze hartelijke gelukwensen.