Oefenwedstrijdjes

ZATERDAG  28 april 2018

11.30  :  BOECHOUTSE  V.V.  –  U6 (2012)
11.30  :  BOECHOUTSE  V.V.  –  U7 (2011)