Overlijden

Met droefheid melden we het overlijden op 24 november 2021 van Elisabeth DEFOER, moeder van bestuurslid Hugo VANBEVEREN.

Langs deze weg betuigen we onze innige deelneming en wensen de familie veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.