Overlijden

Met droefheid melden we het overlijden op 15 oktober 2018 van Jef VAN NUFFELEN, vader van onze voorzitter Gert, schoonvader van Marleen DOLFEYN en opa van spelers Rolf en Maarten.

De afscheidsplechtigheid rond de asurne heeft plaats op zaterdag 20 oktober 2018 om 10.00 uur in de kerk van Sint-Jacobus te Borsbeek.

Langs deze weg betuigen we onze innige deelneming en wensen de familie veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.